T. 973 73 83 49

Servei de transport Gratuït des de Lleida,
Tots els dies Laborals.Lleida - Malpartit

Sortida: Des de Lleida a les 16:00

Lloc: Parada de Bus de l'Hospital Santa
Maria, a l'altura de l'Ekke.

Arribada prevista a la Residència les 16:15

Lleida - Malpartit

Sortida: Des de la Residència a les 19:00

Lloc: La Residència Sant Josep

Arribada prevista a Lleida les 19:15kk